VEIKLOS DOKUMENTAI
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“ 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA    parsisiųsti MS Word formate
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“ 2014-2016 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS  parsisiųsti Adobe PDF formate
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“ 2013- 2014 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS   
parsisiųsti Adobe PDF formate
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“  2012-2013 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS  parsisiųsti MS Word formate
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"