TARYBOS, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Vaiko gerovės komisija:
•  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
•  švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų  ugdymosi poreikių;
•  atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą;
•  atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė: Zofija Grinkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Rima Plikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.
Komisijos sekretorė: Audra Plačienė, logopedė, ekspertė.
Komisijos nariai:
•  Aura Plikaitytė, socialinė darbuotoja;
•  Birutė Petruševskaja, vaikų slaugytoja;
•  Laura Masterkovienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė.

Atestacijos komisija
Komisijos pirmininkė: Raimonda Kalikauskienė, direktorė.
Komisijos nariai:
Laimutė Jakevičienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Angelė Bagdanavičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja;
Audra Plačienė, logopedė, ekspertė;
Rima Plikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

Lopšelio-darželio taryba
•  Audra Plačienė - logopedė (lopšelio-darželio tarybos pirmininkė)
•  Kristina Žėglienė - vyresnioji auklėtoja (lopšelio-darželio tarybos sekretorė)
•  Danutė Brusokienė - pedagogė (tarybos narė)
•  Rasa Augustauskienė - auklėtojos padėjėja (tarybos narė)
•  Laima Kulikauskienė - auklėtojos padėjėja (tarybos narė)
•  Sandra Juoziūnienė - tėvų atstovė (tarybos narė).
•  Evelina Ambrazevičiūtė - tėvų atstovė (tarybos narė)
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"