PEDAGOGAI
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Raimonda

Kalikauskienė

Aukštasis

III vadybinė kategorija

Direktorė

2.

Zofija

Grinkevičienė

Aukštasis

III vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Laura

Masterkovienė

Aukštasis universitetinis

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Irena

Brankevičienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

5.

Asta

Juodėnienė

Aukštasis koleginis

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6.

Kristina

Žėglienė

Aukštasis

Auklėtoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja

7.

Rima

Plikienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8.

Loreta

Menkevičienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

9.

Angelė

Bagdanavičienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

10

Onutė Janutė Masterkovienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

11

Audra

Plačienė

Aukštasis

Logopedė, ekspertė

Logopedė

12

Danutė

Brusokienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

13

Rima

Petraškienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

14

Jūratė Pranciška Akelienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo pedagogė

15

Aura

Plikaitytė

Aukštasis universitetinis

________

Socialinė pedagogė

 

 

?>