ĮSTAIGOS ISTORIJA
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"
1963 m. gegužės 27 d. - ugdymo įstaigos istorijos pradžia. Duris atvėrė 5-asis vaikų lopšelis-darželis.
1968 m. pakeičiamas įstaigos pavadinimas į vaikų lopšelį-darželį ,,Varpelis“.
1993 m. įstaigoje įvyko pirmoji reorganizacija. Įkurta ikimokyklinė grupė, vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
1998 m. ugdymo įstaiga reorganizuojama į darželį - mokyklą ,,Varpelis“. Įkuriama jungtinė lavinamoji klasė, mokiniams turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių.
2005 m. pakeičiamas įstaigos pavadinimas į mokyklą - darželį ,,Varpelis“.
2010 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuojama specialiojo ikimokyklinio ugdymo grupė. Sukomplektuota ikimokyklinio ugdymo grupė .
2013 m. rugpiūčio 30 d. mokykla - darželis ,,Varpelis“ reorganizuojamas į vaikų lopšelį-darželį ,,Varpelis".