INFORMACINĖS RINKMENOS
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS ,,MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR
KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2013-2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO" (2013 m. kovo 25 d. Nr. 1-136)    parsisiųsti MS Word formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS "DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2012 m. sausio 30 d. Nr. 1-379)    parsisiųsti MS Word formate

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (2013 m.
lapkričio 25 d. Nr. 1-410)    parsisiųsti MS Word formate
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"