IKIMOKYKLINIS
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
DĖL PRAŠYMO ĮRAŠYTI Į SĄRAŠĄ PRIIMTI VAIKĄ Į IKIMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPĘ