BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
2012m. Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Varpelis“
Lopšelio-darželio buveinė - Jaunimo g.3, LT-68247 Marijampolė.
Tel. (8 343) 72 424
El. p. mar.varpelis@gmail.com
Lopšelio-darželio grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Pagrindinė paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-
darželis.
Ugdymo kalba - lietuvių.
Ugdymo forma - dieninė.
Pagrindinė veiklos sritis - švietimas, kodas 85.
Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.
Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas.
Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.
Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1963-05-27.
Steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba

Marijampolės mokykla-darželis "Varpelis"